Fjölbreytt þjónusta sjúkraþjálfara og iðjuþjálfa


 

Sjúkra- og iðjuþjálfun barna

Á Æfingastöðinni sækja börn og ungmenni iðjuþjálfun og/eða sjúkraþjálfun. Þjónustan er fyrir öll börn og ungmenni sem þurfa aðstoð við að bæta færni sína í leik og starfi svo þau geti þroskast, dafnað og notið lífsins.

Til þess að sækja þjónustu á Æfingastöðinni þarf að hafa beiðni frá lækni. Þó er gerð sú undantekning að börn yngri en 2ja ára og börn með umönnunarkort geta fengið 6 skipti án þess að vera með beiðni.

Æfingastöðin hefur verið leiðandi í sjúkra- og iðjuþjálfun barna í yfir 60 ár. Þar starfa sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfar með sérþekkingu í hæfingu og endurhæfingu barna. Boðið er upp á einstaklingsþjálfun og hópþjálfun.

Þjálfun fullorðinna

Æfingastöðin sinnir einnig ákveðnum hópi fullorðinna einstaklinga, svo sem þeim sem hafa verið hreyfihamlaðir frá barnæsku. Þá er boðið upp á séhæfða þjálfun fyrir fólk með Parkinson.

Virðing, samvinna og lífsgæði

Leiðarljós í öllum samskiptum, þjónustu og stefnumótun Æfingastöðvarinnar eru: 

  • Virðing því hver og einn er einstakur og þekkir sjálfan sig best
  • Samvinna því hver og einn nær betri árangri með samvinnu
  • Lífsgæði því hver og einn á að hafa tækifæri til að njóta sín og taka þátt

Fjölskyldumiðuð þjónusta

Á Æfingastöðinni er unnið eftir hugmyndafræðinni um fjölskyldumiðaða þjónustu. Úrræði og þjálfun eru ákveðin í nánu samstarfi við skjólstæðinga, fjölskyldur þeirra og aðra sem veita þeim þjónustu og/eða umönnun.

Sérstök áherslu er lögð á: 

  • Samhæfða þjónustu
  • Lausnamiðaða þjónustu sem miðast við þarfir hvers og eins
  • Sveigjanleg úrræði
  • Aðgengi að upplýsingum og fræðslu
  • Skipulagða samvinnu við aðra sem veita þjónustu
  • Virkt foreldrasamstarf

KYNNINGARBÆKLINGUR UM ÆFINGASTÖÐINA 

KYNNINGARBÆKLINGUR UM HÓPASTARF FYRIR BÖRN Á ÆFINGASTÖÐINNI