Æfingastöðin

Á Æfingastöðinni sækja börn og ungmenni sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun. Þjónustan er fyrir öll börn og ungmenni sem þurfa aðstoð við að bæta færni sína í leik og starfi svo þau geti þroskast, dafnað og notið lífsins.

Æfingastöðin sinnir einnig ákveðnum hópi fullorðinna einstaklinga, svo sem þeim sem hafa verið hreyfihamlaðir frá barnæsku eða eru með Parkinsonsjúkdóm.

Á Æfingastöðinni starfa bæði iðjuþjálfar og sjúkraþjálfarar eftir hugmyndafræðinni um fjölskyldumiðaða þjónustu. Boðið er upp á bæði einstaklingsþjálfun og/eða hópþjálfun.

Lögð er áhersla á að:

  • Koma til móts við ólíkar þarfir barna og foreldra þeirra
  • Byggja á þekkingu og reynslu fjölskyldna
  • Eiga gott samstarf við foreldra og aðra þá sem koma að umönnun og þjónustu

Gildi Æfingastöðvarinnar eru virðingsamvinna og lífsgæði.

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra á og rekur Æfingastöðina. Félagið er með þjónustusamning við Sjúkratryggingar Íslands um þátttöku ríkisins í kostnaði við þjónustuna. Sú ómetanlega velvild og fjárstuðningur sem Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra hefur notið í gegnum tíðina frá fjölmörgum einstaklingum, fyrirtækjum og félagasamtökum hefur skipt sköpum fyrir starfsemi Æfingastöðvarinnar og gert uppbyggingu og þróun hennar mögulega.

 

KYNNINGARBÆKLINGUR UM ÆFINGASTÖÐINA 

KYNNINGARBÆKLINGUR UM HÓPASTARF FYRIR BÖRN Á ÆFINGASTÖÐINNI