Gjaldskrá

Æfingastöðin veitir þjónustu á grundvelli þjónustusamnings Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra við Sjúkratryggingar Íslands. Samningurinn kveður á um að Æfingastöðin veiti skjólstæðingum sínum alhliða og sérhæfða meðferð og vinni að faglegri þróun og aukinni þekkingu í hæfingu og endurhæfingu. Æfingastöðinni ber að nýta vel það fé sem Sjúkratryggingar Íslands greiða vegna samningsins og uppfylla ákveðnar gæðakröfur samkvæmt gæðaáætlun Velferðarráðuneytisins.

Komugjald á Æfingastöðina er greitt samkvæmt reglum Sjúkratrygginga Íslands um sjúkra- og iðjuþjálfun.

Skjólstæðingar yngri en 18 ára greiða ekki fyrir þjónustuna.

Greiðsluseðlar birtast mánaðarlega í heimabanka nema samið hafi verið um annað. Ef ekki er mætt i skráðan tíma og ekki látið vita af forföllum verður að greiða forfallagjald.

Á vef Sjúkratrygginga Íslands segir að markmiðið með kerfinu sé að lækka útgjöld þeirra einstaklinga sem þurfa mikið á heilbrigðisþjónustu að halda og hafa greitt háar fjárhæðir fyrir þá þjónustu. 

Í þessu greiðsluþátttökukerfi greiðir enginn meira en ákveðna hámarksfjárhæð í hverjum mánuði fyrir heilbrigðisþjónustu.

Gjaldskrá fyrir æfingar í sal og sundlaug (f. eldri en 18 ára)

Stakur tími með sjúkraþjálfara  þar sem kennt er á tækin og prógramm útbúið - 5000kr.

Æfingar án handleiðslu þjálfara

Sjálfsæfingar  í sal,  skjólstæðingar eru á eigin ábyrgð í salnum. 300kr hvert skipti

Sjálfsæfingar í laug, skjólstæðingar eru á eigin ábyrgð í laug, þó er öryggisvarsla við laugina. 300kr hvert skipti

15 skipta klippikort - 4500kr kortið

30 skipta klippikort - 9000kr kortið

Ef skjólstæðingur þarf einhverja aðstoð til dæmis í búningsklefa er greitt aukalega fyrir það og þá klippt 2x af korti.

 

Æfingar undir handleiðslu þjálfara (án beiðni í sjúkraþjálfun)

Æfingar í sal /laug 2x-3x í viku undir handleiðslu sjúkraþjálfara                                     11000kr á mánuði

Æfingar í sal/laug 1x í viku undir handleiðslu sjúkraþjálfa                                                 6000kr á mánuði

Sjúkraþjálfarar Æfingastöðvarinnar útbúa einstaklingsmiðað æfingaprógramm, kenna á æfingatæki og leggja áherslu á rétta líkamsbeitingu.  Skjólstæðingar hafa aðgang að sjúkraþjálfara meðan á æfingum stendur og æfingar eru uppfærðar eftir því sem við á.