Stjórn Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra auglýsir stöðu framkvæmdastjóra félagsins lausa til umsóknar.

Stjórn Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra auglýsir stöðu framkvæmdastjóra félagsins lausa til umsóknar. Leitað er eftir framkvæmdastjóra sem leiðir og eflir starfsemi SLF, Æfingastöðvarinnar og Reykjadals sumar- og helgarstaðar fyrir fötluð börn. Framkvæmdastjóri vinnur í nánu samstarfi við yfirþjálfara Æfingastöðvarinnar, forstöðumann Reykjadals og annað starfsfólk.

 

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Stjórnun félagsins, stefnumótun og nýsköpun

• Áætlanagerð og daglegur rekstur Æfingastöðvarinnar

• Þróun hæfingar- og endurhæfingarstarfs félagsins

• Þróun á starfsemi Reykjadals

• Umsjón með fjáröflun félagsins

• Samskipti við notendur þjónustu, starfsfólk, stjórn, stjórnvöld og aðra samstarfsaðila

• Ráðning stjórnenda

 

Menntunar- og hæfniskröfur

• Áhugi og virðing fyrir málefnum fatlaðra

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Víðtæk þekking og leiðtogahæfni

• Reynsla af stjórnun og teymisvinnu

• Reynsla af stjórn stefnumótunar, nýsköpunar og breytingastjórnunar

• Framsækni í vinnubrögðum og metnaður til að ná árangri í starfi

• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur

• Góð hæfni til að miðla efni í töluðu og rituðu máli

• Traust orðspor

 

Sótt er um starfið á hagvangur.is.

Umsókn skal fylgja kynningarbréf. Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar nk.

Upplýsingar veitir Katrín S. Óladóttir, framkvæmdastjóri Hagvangs, katrin@hagvangur.is.

 

Æfingastöðin er miðstöð þjónustu og þekkingar að

hæfingu og endurhæfingu barna og ungs fólks. Þar starfa

38 starfsmenn, þar af 15 sjúkraþjálfarar og níu iðjuþjálfar

við að meta þörf á og veita iðju- og sjúkraþjálfun fyrir börn

og fjölskyldur, bæði í formi beinnar íhlutunar, aðlögunar og

fræðslu. Æfingastöðin er sjálfstæð heilbrigðisstofnun með

þjónustusamning við ríkið og er ekki rekin í hagnaðarskyni.

Unnið er eftir gildum fjölskyldumiðaðrar þjónustu

með það að markmiði að efla þátttöku og lífsgæði barna

með ólíkar þarfir. Í Reykjadal í Mosfellsdal er rekin sumar og

helgardvöl fyrir fötluð börn og ungmenni. Þangað

sækja um 250 börn og ungmenni ár hvert og eru 70

starfsmenn þar í sumarstörfum en hluti þeirra tekur einnig

vaktir yfir veturinn.